ข่าวปลอมไฮโดรโปนิกส์ fake news

หมอชี้ กินผักไฮโดรโปนิกส์เสี่ยงมะเร็ง เป็นข่าวปลอม!

การเปลี่ยนสารไนเตรทไปเป็นสารก่อมะเร็งในพืชผักนั้นเป็นไปได้น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสารไนเตรทจากประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป
การแช่ผักในน้ำเปล่า น้ำเกลือ และด่างทับทิม ก็เป็นแนวโน้มที่จะช่วยทำให้ค่าไนเตรทลดลงได้…