DIPROM และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เอซีเคฯ ที่ อ. วังน้อย จ.พระนครอยุธยา โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19

DIPROM และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เอซีเคฯ ที่ อ. วังน้อย จ.พระนครอยุธยา โชว์ผลสำเร็จปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19

บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากการหยุดกิจการของห้างสรรพสินค้า ธุรกิจร้านอาหาร และโรงแรม ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ 20-30 ในช่วงปีที่ผ่านมา