อยู่อย่างไรให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง สุขภาพดี ช่วง Covid-19

อยู่อย่างไรให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง สุขภาพดีช่วง Covid-19

จนถึงเวลานี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่า การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอยู่ และตราบใดที่ยังไม่มียาหรือวัคซีนป้องกันโรคนี้ได้…